Autoritățile de resort lansează 2 programe naționale dedicate antreprenorilor

finantareimmDepartamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism anunţă astăzi, 17 martie 2014, lansarea a două programe naţionale menite să susţină antreprenoriatul şi să contribuie la dezvoltarea economică: Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START şi Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului.

I. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START

-    Perioada de înscriere online: 17.03.2014, ora 10.00 şi 26.03.2014, ora 20.00.
-    Criterii eligibilitate pentru societăţile comerciale:

o    IMM-uri organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri;
o    au capital social integral privat;
o    nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori;
o    au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online a planului de afaceri şi obiectul de activitate pe care accesează este eligibil în cadrul Programului;
o    nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, nici pentru sediul social, nici pentru toate punctele de lucru;
o    nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
o    nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.

-    Condiţii de acordare a finanţării:
o    Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;
o    Contribuţie proprie – minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

II.    Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

-    Perioada de înscriere online: 17.03.2014, ora 10.00, urmând să fie închisă cu 3 zile înainte de desfăşurarea ultimului târg regional.
-    Obiective:
o    Prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri, Programul urmăreşte:

  • câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii;
  • stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;
  • creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;
  • îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii;
  • dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;
  • promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţionale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă;

-    Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului:
o    organizarea unor târguri regionale ale meşteşugarilor şi artizanilor sub forma unei expoziţii cu vânzare;
o    organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către artizani şi meşteşugari, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi a îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia, promovării serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii simple şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-se tehnologii tradiţionale;
o    diseminarea de materiale informative.

-    Criterii de eligibilitate:
o    Întreprinderi mici şi mijlocii, societăţi comerciale, societăţi cooperative, inclusiv societăţi cooperative meşteşugăreşti mixte care sunt organizate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
o    Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale) care desfăşoară activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului;
o    Asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.

Reamintim că în data de 10 martie 2014 Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism a lansat:
-    Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
o    La 17.03.2014 au fost transmise 1076 de aplicaţii;
-    Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
o    La 17.03.2014 au fost transmise 105 aplicaţii.


Cele mai citite articole

Prev Next